bot_img  
  top  
   
  back  
 
 
 
 

wie zijn wij

portr_1
Katja Bles

Ik ben Katja Bles. orthopedagoog en remedial teacher en ik werk vanaf 2005 bij Jan Steen. Ik doe alle intakes voor het basisonderwijs en begeleid bij Jan Steen leerlingen uit het BO. Daarnaast word ik soms door scholen in Amsterdam of Amstelveen ingehuurd om leerlingen met ernstige rekenproblemen of met dyslexie te begeleiden. Ik studeerde orthopedagogiek aan de UVA en de VU. Na een aantal jaren  kwam remedial teaching op mijn pad, iets waar ik tot op de dag van vandaag nog reuze blij om ben. Er achter te komen hoe ik ieder kind vooruit kan helpen en motiveren, dat is wat ik het allerleukste vind aan dit vak!

Dit is Joke Buffing. Joke is degene die  Stichting Leerlingbegeleiding Jan Steen heeft opgericht. Zij is geregistreerd remedial teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en begeleidt al meer dan 40 jaar kinderen met leerproblemen. Zij werkt vooral met kinderen uit het basisonderwijs en doet dat nog steeds met heel veel plezier. Joke heeft zeer veel ervaring en contacten op scholen en met andere instellingen, waar Stichting Jan Steen natuurlijk van profiteert!

portr_2
Joke Buffing
portr_3
Claire Coombes

Ik ben Claire Coombes, ontwikkelings- en onderwijspsychologe bij Jan Steen. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Leiden, en werk sinds 2008 bij Jan Steen. Ik neem intelligentie-, dyscalculie en dyslexie-onderzoeken af. Verder begeleid ik als remedial teacher zowel leerlingen uit het basisonderwijs als leerlingen van de middelbare school. Ik ben tweetalig Nederlands-Engels, iets wat in de begeleiding soms heel goed van pas komt! 

Ik ben Karin Kloostra, pedagoog en onderwijskundige. Bij Jan Steen begeleid ik  kinderen uit het basisonderwijs. Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die moeite hebben met hun aandacht en concentratie. Daarnaast ben ik goed op de hoogte van de doorlopende leerlijnen door mijn ervaring als juf in de groepen 4 t/m groep 7. Het is geweldig om de tijd te hebben om rustig met kinderen te kunnen werken en te zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en de lesstof beter gaan begrijpen. Ik ben blij dat ik mijn plek heb gevonden bij Jan Steen en kan samenwerken met zeer professionele collega’s. 

portr_8
​Karin Kloostra
portr_8
​Karel Vlieger

Karel Vlieger werkt al sinds 1992 bij Jan Steen als remedial teacher voor het voortgezet onderwijs. Karel begeleidt veel eindexamenkandidaten, zowel op het gebied van talen (bijvoorbeeld in verband met dyslexie) als op het gebied van de exacte vakken en de zaakvakken. Bij Karel kun je ook begeleid worden op het gebied van studietechniek, ook in de tweede fase. Karel verzorgt verder de intake en coördinatie bij nieuwe aanmeldingen, en de coördinatie van de huiswerkklassen, die hij ook begeleidt.

Ik ben Karlijn de Cleen, remedial teacher en voormalig leerkracht. Voordat ik startte in het onderwijs haalde ik mijn WO-bachelor Psychologie, waarna ik de verkorte pabo en de masteropleiding Educational Needs, met als specialisatie ‘Leren’volgde. Mijn expertise is hoogbegaafdheid; als leerkracht stond ik vijf jaar lang voor een klas met uitsluitend hoogbegaafde kinderen. Daarnaast heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen met diverse leerproblemen. Ik wil deze kinderen helpen om het beste uit zichzelf te halen, ook als dat in de klas niet helemaal lukt. Ik vind het daarbij belangrijk om een band met de kinderen op te bouwen zodat ze zich gezien en gehoord voelen. Door mijn aanpak aan te passen aan het kind wil ik elk kind succeservaringen laten opdoen

portr_8
Karlijn de Cleen