bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

Betaalwijze

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden. U kunt betalen zoals het u het beste uitkomt.

Betalen in één keer - met korting!
Weet u van tevoren al dat uw zoon of dochter een jaar begeleiding nodig heeft, zoals dat bijvoorbeeld in de huiswerkklas het geval is, dan kunt u ervoor kiezen om in één keer het hele jaarbedrag aan ons over te maken. Dat bespaart ons administratiekosten. Daarom krijgt u 3% korting op het lesgeld  als u in één keer betaalt. U kunt zelf aangeven waar u de voorkeur aan geeft: Het totaalbedrag aan het begin van het schooljaar in één keer automatisch van uw bankrekening af laten schrijven of eenmalig een factuur voor het totaalbedrag ontvangen.  


Automatisch betalen in termijnen
Wel zo gemakkelijk. U vult uw banknummer in op het machtigingsformulier wat u van ons bij de intake ontvangten het bedrag wordt automatisch in de eerste helft van iedere termijn van uw rekening afgeschreven. Een overzicht van de termijnen vindt u hier. Na officiële beëindiging van de lessen wordt de automatische betaling gestopt.

Betalen per factuur in termijnen
Onze voorkeur ligt bij automatische incasso, omdat dit voor alle partijen het eenvoudigste is. Als u echter denkt dat het in uw situatie toch handiger is als wij u voor iedere termijn​ een factuur opsturen is dit ook mogelijk. U krijgt deze factuur dan in de eerste helft van iedere termijn. Als u hiervoor kiest, kunt u dit aangeven bij het kennismakingsgesprek. Betalingen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer  NL82 INGB 0000 2788 74  t.n.v.  Stichting Leerlingbegeleiding Jan Steen.
Voor de intakedyslexie-onderzoek, dyscalculie-onderzoek en intelligentie-onderzoek ontvangt u een aparte factuur. Onderzoeken kunnen ook in termijnen betaald worden.

Voorwaarden 
Indien niet tijdig betaald wordt, zijn wij genoodzaakt de lessen te staken. Kosten voor herinneringen (€12,50) worden in rekening gebracht, evenals kosten die gemaakt worden bij het inschakelen van een incassobureau. (15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 45,-) Door ouders of leerlingen afgezegde lessen (vanwege ziekte, schoolreisjes, doktersbezoek, vakanties buiten ons rooster, etc.) worden in rekening gebracht. Echter, de betreffende begeleider zal altijd proberen om een passende inhaaltijd te vinden. Als dit niet lukt wordt de les alsnog in rekening gebracht. Lessen afgezegd door de begeleider van de leerling worden  sowieso ingehaald. Hiervoor is een speciale "inhaalweek" in het jaarrooster opgenomen. 

Met vragen of opmerkingen over de rekening kan men schriftelijk per brief of e-mail terecht bij Karel Vlieger.