bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

tarieven 2023/2024

Schooljaar 2023-2024  is verdeeld over 40 lesweken c.q. 10 lestermijnen van 4 lessen.  U betaalt per termijn en kunt per termijn opzeggen (zie onder Procedure, Opzeggen). Bij betaling voor een heel jaar ineens krijgt u 3% korting. De tarieven zijn dit jaar gestegen ivm inflatie. Ziet u voor eventuele vergoedingsmogelijkheden de informatie onderaan deze pagina. Het is mogelijk om de onderzoeken in termijnen te betalen.

 

Tarief 45 minuten :
Uurtarief :

€ 42,00
€ 56,00


Termijn, 4 lessen van 45 minuten :
Termijn, 4 lessen van 1 uur :​

€ 168,00              € 224,00            


Jaartarief 45 min. incl. 3% korting bij betaling ineens :
Jaartarief 1 uur incl. 3% korting bij betaling ineens :

€ 1629,60        
​€ 2172,80

 

 Intake BO met volledig  PDO en verslag :
Intake BO met deel PDO
(alleen rekenen of lezen/spelling) en verslag:

€ 280,00
€ 168,00
 

Intake voortgezet onderwijs (per uur) :

€ 56,00

 

Consult (per uur) :

€ 56,00

 

Huiswerkklas (per week) :

€ 56,00

 

Intelligentie-onderzoek (richtprijs) :

€ 420,-

 

Dyslexie-onderzoek (richtprijs)* : 
Dyslexie Sreening Test, afname zonder verslag : 
afname met schriftelijk verslag en nagesprek : ​

€ 945,-
€ 60,-          
€ 150,-

 

Dyscalculie-onderzoek (richtprijs*) :
Dyscalculie-screening (Zareki), afname zonder verslag: 
afname met schriftelijk verslag en nagesprek:​

€ 945,- 
€ 60
€ 150,- ​​

 

* Dit is inclusief intelligentie-onderzoek

 

Vergoedingen

Onderzoek en begeleiding bij Leerlingbegeleiding Jan Steen worden in de meeste gevallen door de ouders zelf betaald. Onderzoek in opdracht van school wordt door school bekostigd. In sommige gevallen is vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering, vanuit de gemeente via bijzondere bijstand, of via aftrek van de kosten bij de belastingaangifte.

Zorgverzekering
Dyslexie-onderzoek en -behandeling bij Jan Steen kunnen kunnen mogelijk vergoed worden uit een aanvullende zorgverzekering indien de huisarts een verwijzing geeft voor een "psychologisch onderzoek in verband met leerproblemen". Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Belastingaftrek 
Is vergoeding vanuit de zorgverzekering in uw situatie niet mogelijk, dan mogen de kosten voor zowel dyslexie-onderzoek als voor individuele begeleiding (remedial teaching) bij Jan Steen in verband met dyslexie en dyscalculie, van de belasting worden afgetrokken onder het kopje ziektekosten. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Dit kan, als uw inkomen niet al te hoog is, een interessante aftrekpost zijn.

Bijzondere bijstand via de gemeente
Tot slot bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming aan te vragen voor de kosten van onderzoek en/of begeleiding, in de vorm van bijzondere bijstand van de gemeente. Om een aanvraag in te dienen is het niet noodzakelijk dat u een bijstandsuitkering ontvangt, maar er gelden wel strenge inkomens- en vermogenseisen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeert u dan bij de gemeente.