bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

nieuwsLockdown 

​16 december 2020

Vanaf vandaag tm 18 januari 2021 is een lockdown aangekondigd voor het gehele onderwijs. Dit houdt voor ons in dat we weer zo veel mogelijk online zullen gaan lesgeven in deze periode. Voor de lessen die op de Dr. Willem Dreesweg worden gegeven gelden vanzelfsprekend de​ Covid regels zoals we die de afgelopen maanden ook al hadden ingevoerd. Bij twijfel wordt aangeraden contact op te nemen met de desbetreffende begeleider.


Covid 19

Augustus 2020  
 
Ook wij werden in maart verrrast door de snelle verspreiding van Covid 19 . Het was even aanpassen maar vanaf maart dit jaar gingen een aantal van onze collega's online. Na enig wennen van beide kanten  bleek het online werken goed te gaan zonder dat de kwaliteit van de lessen daarmee in het gedrang kwam. Komend schooljaar zullen we opnieuw online lessen verzorgen en we hebben de lesruimtes ​aangepast zodat zowel onze leerlingen als wijzelf veilig kunnen lesgeven. 


Nieuwe collega!

September 2018

Karin Kloostra is onze nieuwe collega bij Jan Steen. Welkom Karin!

Personele verandering

juli 2017

I.v.m. pensioen gaan twee van de boegbeelden van Jan Steen ons helaas verlaten. Hans Klinkhamer was er bijna vanaf het ontstaan van de stichting bij en werkte zo'n 30 jaar bij Jan Steen. Hij heeft honderden middelbare scholieren met succes naar hun eindexamen geholpen. Noor Steinweg werkte 24 jaar bij ons. Met haar eindeloze geduld heeft ze vele leerlingen in het Basis Onderwijs en in het Voortgezet onderwijs met succes begeleid. We wensen beide heel veel geluk en plezier met alles wat ze verder zullen gaan doen.


Dyscalculie-onderzoek

juni 2017

Claire Coombes deed de afgelopen jaren al alle dyslexie- en intelligentie-onderzoeken bij onze stichting maar vanaf nu zal ze ook dyscalculie-onderzoeken voor haar rekening nemen. Hier zijn we heel erg blij mee!

Verhuisd

23 oktober 2016
Afgelopen maandag, in de herfstvakantie, zijn we verhuisd van ons oude vertrouwde pand in de Majoor Fransstraat naar de nieuwe locatie aan de Doctor Willem Dreesweg 8. Het was een enorme klus om alles goed over te krijgen maar het is gelukt! We zien er naar uit onze leerlingen daar vanaf maandag 24 oktober weer te mogen ontvangen. 
Archief


Vertrek Merel van der Heide

11 januari​ 2016 - Vorige week heeft onze collega Merel van der Heijden gehoord dat ze aangenomen is als invalleerkracht bij de 4de Montessorischool de Pinksterbloem in Amsterdam. Haar werk bij ons is daarmee niet te combineren. Vandaag heeft ze haar laatste lessen gegeven. De leerlingen zullen door verschillende collega's overgenomen worden, de dyslexie-onderzoeken en intelligentie-onderzoeken zulen overgenomen worden door Claire Coombes.
Bedankt Merel en heel veel succes en plezier in je nieuwe baan!​


Winnaars inzendingen​

5 januari 2016 - Er zijn een heleboel leuke inzendingen gekomen op onze vraag om Jan Steen te feliciteren met het 30 jarig bestaan. Het was moeilijk kiezen maar uiteindelijk hebben we twee winnaars uitgelozen. Voor het BO is Matthias Eckstedt in de prijzen gevallen met zijn prachtige LEGO 'Jan Steen' huis. Voor het VO heeft Ezra Meijer de hoofdprijs in de wacht gesleept met zijn originele fimpje over een dagje Jan Steen. Alle overige inzenders krijgen deze week een klein cadeautje en de inzendingen zullen in de hal worden opgehangen/tentoongesteld. Het LEGO huis van Matthias zal vanaf vandaag eveneens in de hal te bewonderen zijn. Alle inzendingen zijn verder te bekijken op de website via de link op de homepage.


30 Jaar Jan Steen!

2 december 2015 - Op donderdag 17 december 2015 bestaat Jan Steen 30 jaar. En dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan! Om dit te vieren openen gaan we op die dag online met een nieuwe facebook pagina. Daarnaast mogen alle leerlingen van Jan Steen ons een felicitatie sturen in de vorm van een tekening, een verhaal, een gedicht, foto, kunstwerk of filmpje. Alles mag, als je maar kan zien dat je Jan Steen feliciteert. Alle inzendingen worden op de website geplaatst. De mooiste inzending wordt beloond met een leuke prijs en zal op 17 december op onze nieuwe facebook pagina worden gezet. We hopen dat veel kinderen iets zullen maken zodat we een vrolijke website en een mooie facebook pagina krijgen!  Deze week krijgen alle leerlingen van Jan Steen een brief hierover mee naar huis. Bij een verjaardag hoort een traktatie dus hebben we voor alle leerlingen en hun ouders thee/limonade en iets lekkers in die week!

Terugkomst Claire

september 2015- Tot onze blijdschap komt Claire Coombes ons team weer versterken. Zij zal vanaf oktober weer rustig aan starten en langzaamaan haar bezigheden uitbreiden. Welkom terug Claire, we zijn blij dat je er weer bent!Geslaagd!

juli 2015 - De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Wij feliciteren de volgende leerlingen met het behalen van hun examen: vmbo(-t)/mavo: Sebastinette, Matthijs, Bas en Christian; havo: Nick, Joram en Guido, Anna, Jochem, Stefan, Chantalle, Daniël, Tim; vwo: Pom, Marko, Stephanie, en Ammar; gymnasium: Babette.  Van harte gefeliciteerd! 

Samenwerkingsverband LOPSY

maart 2015 - Helaas heeft onze zeer gewaardeerde collega Alberdien Hamminga na vele jaren besloten haar logopedie en psychologiepraktijk in Amstelveen te sluiten. Alberdien heeft zich vele jaren enorm ingezet voor haar leerlingen en voor haar medewerkers in haar eigen praktijk en in het samenwerkingsverband met Jan Steen. Zij heeft nu besloten dat zij in de komende jaren wat anders wil gaan doen. Hierbij wilen we Alberdien bedanken voor haar inzet en de goede samenwerking met Jan Steen. We wensen haar veel plezier en succes de komende jaren!
Voor ons betekent het dat we onze hoofdbehandelaar voor de vergoede dyslexiezorg kwijtraken. Wij hopen hier op korte termijn een oplossing voor te vinden. Zolang we geen nieuwe hoofdbehandelaar hebben is het helaas niet mogelijk dyslectische leerlingen die aanspraak maken op de vergoede zorg bij ons aan te melden. Wij hopen hier nogmaals op korte termijn een goede oplossing voor te vinden zodat deze leerlingen weer gewoon bij ons terecht kunnen!

Personele veranderingen

september 2014 - Onze collega Claire Coombes zal enige tijd afwezig zijn. De financiële administratie is overgenomen door Karel en Lydia Vlieger. Orthopedagoog Merel van der Heijden neemt de intelligentie- en dyslexie-onderzoeken over. Zij is aanwezig op maandag.

Spraak- en taalproblemen bij kinderen

september 2013 - Het team van Jan Steen heeft zich, onder leiding van logopediste Gerdien Parlevliet (Logopediepraktijk Parlevliet), verdiept in problemen in de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen en jongeren. Deze zijn vaak al op jonge leeftijd zichtbaar. Tijdige onderkenning en hulp van een gespecialiseerde logopedist kan problemen op latere leeftijd voorkomen. ​

Geslaagd!

juni 2013 - De uitslagen van de eindexamens komen binnen. Wij feliciteren de volgende leerlingen met het behalen van hun examen: vmbo(-t)/mavo: Eveline, Anouck, Mariska, Gina; havo: Sara, Manon, Merel, Vera, Elisheva, Lennart, Bernd, Matilda, Rowan, Farouk; vwo: Dion; mbo: Denise, Joeri

Van harte gefeliciteerd! 

Hoe overleef ik... mijn middelbare school? 

april 2013 - Karel Vlieger en Brigitte Lebbink-Burmanjer gaven op ​woensdagavond 24 april een presentatie met bovenstaande titel in de Amstelveense Paaskerk. De presentatie belichtte verschillende aspecten van de overstap van de basisschool naar het middelbaar onderwijs, en was bedoeld voor ouders van kinderen die voor deze overstap staan. Karel en Brigitte hebben op dit gebied een schat aan ervaring en lieten de aanwezige ouders hierin delen. Zij hopen van deze presentatie een jaarlijks terugkerend evenement te maken.     

Rekenen met sprongen

maart 2013 - Op steeds meer basisscholen wordt gewerkt met het rekenprogramma "Met sprongen vooruit". Begeleidster basisonderwijs Piroska Rácz heeft hier vanuit de onderwijspraktijk uitgebreide ervaring mee. Zij volgde recentelijk een verdiepingscursus, speciaal toegespitst op het leren rekenen in groep 3 en 4. 

Nationale Onderwijstentoonstelling  (NOT)

januari 2013 - Een delegatie van Jan Steen heeft deze maand de NOT bezocht, vakbeurs voor onderwijsprofessionals te Utrecht. Dit evenement biedt een zeer uitgebreid overzicht van het meest recente lesmateriaal voor het basisonderwijs, en is daardoor heel inspirerend.  

Kerstvakantie

december 2012 - Van 22 december tot 6 januari hebben wij kerstvakantie. Wij wensen leerlingen en ouders fijne feestdagen, veel geluk in het nieuwe jaar en een fijne vakantie. De lessen starten weer op maandag 7 januari​ 2013.

Concentratieproblemen bij kinderen

december 2012 - In onze maandelijkse studiebijeenkomst is het thema "concentratieproblemen bij kinderen" nader bekeken. Wij constateren dat ouders bij aanmelding steeds vaker noemen dat hun kind zich moeilijk kan concentreren. Er zijn verschillende manieren om het concentratievermogen te vergroten. Hiervoor is vaak ook van belang dat er naar een aanpak wordt gezocht waar ook de ouders bij betrokken zijn.

Ontwikkelingen in de dyslexie-zorg 

november 2012 - Onze psycholoog en dyslexiespecialist Claire Coombes heeft afgelopen maand ​een cursus gevolgd waarin de huidige stand van zaken in wetenschap en vergoede dyslexiezorg werd besproken. Begin november nam zij ook deel aan een verdiepingscursus voor psychologen en pedagogen over het afmenem van intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten. Claire  was enthousiast over de inhoud van beide cursussen en heeft er weer veel aanknopingspunten in gevonden voor haar werk bij Jan Steen. 

Taal- en rekenmethodes in de basisschool

oktober 2012 - Het team van Jan Steen heeft zich tijdens twee studiebijeenkomsten verdiept in de meest gangbare taal- en rekenmethodes die momenteel in het basisonderwijs gebruikt worden. Deze ​verschillen onderling nogal op het gebied van structuur, hoeveelheid en vorm van de oefenstof, en ook de thematiek waarin de leerstof verwerkt is verschilt per methode. Met name onze begeleiders basisonderwijs namen het aanwezige materiaal eens goed onder de loep en bespraken naast de pluspunten van de verschillende methodes, ook de mogelijke zwakke kanten ervan. Het is uiteraard belangrijk om hier, in geval van taal- of rekenproblemen op school, als remedial teacher goed van op de hoogte te zijn. 

Einde schooljaar, start nieuwe schooljaar 10 september 2012

juli 2012 - Het schooljaar 2011-2012 zit er (bijna) op. Het nieuwe seizoen start bij ons op maandag 10 september 2012. U krijgt hierover nog bericht. Onze middelbare scholieren kunnen vanaf komend schooljaar voor het eerst hun rooster digitaal naar Jan Steen versturen. Ook hierover ontvangen zij nog bericht. Het team van Jan Steen wenst alle leerlingen en hun familie een heel fijne zomervakantie!​

Geslaagd voor het eindexamen!

juni 2012 - De examen-resultaten druppelen binnen. Wij feliciteren de volgende leerlingen met het behalen van hun eindexamen:​ (vmbo) Daniëlle , Merel, Steven, Emma, Steffie, Robert; (havo) Eva, Sinclair, ​Koen, Iris, Daya, Lorenzo, Cyrille, Tess, Els; (vwo) Maaike, Sjoerd, Steven, Inge​.
Van harte proficiat!

Zwakke rekenaars in het primair en voortgezet onderwijs​ en op het MBO

april 2012 - Brigitte Lebbink-Burmanjer nam deel aan ​een bijeenkomst met bovenstaande titel van onderwijsadviesorganisatie ABC in Amsterdam. De deelnemers verdiepten zich in de kenmerken van leerlingen die zwak zijn in rekenen, in adequate begeleiding bij rekenproblemen, en in het protocol Ernstige Reken-/Wiskundeproblemen en Dyscalculie dat momenteel op basisscholen wordt geïmplementeerd. Het team van Jan Steen profiteert mee van de door Brigitte opgedane kennis.

Keurmerk "Psycholoog NIP" voor Claire Coombes 

maart 2012 - Claire Coombes heeft deze maand de registratie "Psycholoog NIP" behaald. Dit is het dienstmerk van het Nederlands Instituut van Psychologen. De titel "Psycholoog NIP" wordt verleend aan psychologen die voldoen aan bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve criteria wat betreft hun werkervaring. De registratie beschermt zowel de universitair opgeleide psycholoog als de cliënt. Gefeliciteerd, Claire!

Verbetering van de leesnauwkeurigheid 

maart 2012 - Het komt geregeld voor dat leerlingen van zowel basis- als middelbare school door onnauwkeurig lezen de lesstof niet optimaal tot zich kunnen nemen. Karel Vlieger, een van onze begeleiders voor het middelbaar onderwijs, heeft een oefenmanier ontwikkeld om de leesnauwkeurigheid systematisch te trainen. Deze methode is te gebruiken vanaf de hoogste groepen van de basisschool en levert bij consequent oefenen meetbare resultaten op. Karel heeft de methode tijdens onze maandelijkse studie-bijeenkomst gepresenteerd en gedemonstreerd, zodat deze nu, waar nodig, ook door andere begeleiders kan worden ingezet.

Rijping en samenwerking hersengebieden bij jonge kinderen

feb. 2012 - Tijdens de maandelijkse studie-bijeenkomst van het team heeft onze orthopedagoog, Katja Bles, uitleg gegeven over het belang van de ontwikkeling van beide hersenhelften en de samenwerking daartussen. Als deze ontwikkeling bij jonge kinderen nog niet voldoende is, kan het leesproces ook niet goed op gang komen. Hier kan dan door middel van specifieke oefeningen met het kind aan gewerkt worden, wat de lees- en overige leerresultaten ten goede kan komen. 

Schrijfles Amstelveen College

feb. 2012 - Het Amstelveen College heeft ons teamlid Joke Buffing gevraagd, een aantal schrijflessen te verzorgen voor leerlingen die hun handschrift willen verbeteren. Joke is hier begin februari met veel plezier mee begonnen. Zij heeft als remedial teacher een specialisatie in schrijfpedagogiek, en is bovendien meester-kalligraaf​. 

Cito-eindtoets basisschool

feb. 2012 - Wij wensen onze groep 8-leerlingen de komende week heel veel succes bij de Citotoets!

Kerstgala KKC

dec. 2011 - Joke Buffing was vlak voor de kerstvakantie te gast bij het kerstgala van het KKC.
Joke: "En dat was erg leuk! Ik was uitgenodigd door een groepje brugklassers die zelf hadden gekookt. Lekkere soep met veel ballen, pasta met een heerlijke tomatensaus en tot slot een overheerlijke tiramisu. Het was een bijzondere avond met veel genodigden die in de aula bijeenkwamen. De docenten voerden nog een prachtig lied uit tot slot. Een erg fijne avond. Dank aan de jongens Joost, Stijn, Marc, Noah, Jort en Robbin."​

Kwaliteitscongres Dyslexie

dec. 2011 - Teamlid Claire Coombes heeft deelgenomen aan het Kwaliteitscongres Dyslexie van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) in Arnhem, over de meest recente ontwikkelingen op dyslexie-gebied. Tijdens dit congres werd aandacht besteed aan recent onderzoek naar de oorzaken van dyslexie, de vergoedingsregeling dyslexie en ingrepen om leesproblemen te voorkomen of te behandelen. Voor Claire - en daarmee voor het hele team - een zeer waardevolle bijeenkomst!

Presentatie Quality for Dyslexie

dec. 2011 - Op 12 december heeft Rick Buchter een presentatie gegeven tijdens de maandelijkse studie-bijeenkomst van het team. Rick, zelf dyslect en oud-leerling van het Amstelveen College, is oprichter van Q4D (Quality for Dyslexie) en adviseert / ondersteunt zowel scholen als individuele leerlingen bij de keuze en het gebruik van dyslexie-software. ​ Een zeer interessante presentatie over de meest gebruikte software met zijn voor- en nadelen en het belang van een goed, op de persoon toegesneden, advies.