bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

individuele begeleiding

Leerlingen komen bij ons in begeleiding wanneer zij extra hulp nodig hebben om op school mee te kunnen komen met de rest van de groep of klas, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of dyscalculie. Zodra wij een aanmeldingsformulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op, en wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Hierna kan gestart worden met de lessen. De leerling krijgt één uur of drie kwartier per week begeleiding. Bij de begeleiding worden de hulpvraag van de ouders en de intake als uitgangspunt genomen. Hierbij wordt het lesaanbod van de school gevolgd. Wij gebruiken hiervoor actuele lesmethodes en remediërend materiaal. Wanneer blijkt dat een leerling bepaalde voorkennis en vaardigheden niet of onvoldoende beheerst, wordt de basis van de leerstof door middel van remedial teaching uitgelegd, herhaald en geoefend. Begrip van de leerstof staat daarbij centraal.

Basisonderwijs

Bij basisschoolleerlingen ligt het accent op technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Leerlingen uit de hogere groepen kunnen ook ondersteuning krijgen bij de zaakvakken. De ontbrekende kennis en vaardigheden worden in kleine stapjes aangeleerd. Vervolgens stimuleren we de automatisering van de geleerde vaardigheden door middel van herhaling en oefening. Er wordt gewerkt met materiaal en methodes die speciaal ontwikkeld zijn voor het begeleiden van leerlingen met leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie. Ook werken de leerlingen met computerprogramma's die speciaal ontwikkeld zijn voor remedial teaching.

Als kinderen moeite blijken te hebben met de Citotoetsen kunnen ze ook bij ons terecht voor begeleiding voor de Entreetoets en de eind-Citotoets van groep 8. Hierbij wordt de specifieke vraagvorm van de Citotoetsen geoefend, maar vooral ook de stof waar het kind nog moeite mee heeft.

Kinderen die in aanmerking komen voor door de verzekering vergoede dyslexiezorg, kunnen helaas niet bij ons terecht. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor de vergoede zorg maar wel dyslectisch zijn kunnen uiteraard wel bij ons terecht!

Voortgezet onderwijs

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen begeleiding krijgen bij  studievaardigheden en de planning van het schoolwerk. Daarnaast kan een leerling ondersteuning krijgen als hij of zij uitvalt op specifieke vakken. Wij leren de leerlingen hun huiswerk te plannen, geven extra uitleg, bijles, overhoren en helpen bij het voorbereiden van proefwerken en andere toetsen. Sommige leerlingen scoren onvoldoende voor de talen, als gevolg van bijv. dyslexie, anderen hebben juist moeite met de bètavakken; ook hiervoor kunnen leerlingen bij ons terecht.
Voor leerlingen die geen individuele begeleiding nodig hebben maar wel ondersteuning kunnen gebruiken bij het maken van hun huiswerk, studietechniek, planning etc. is er de huiswerkklas. Overigens is het ook mogelijk om individuele begeleiding en de huiswerkklas te combineren.