bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

Externe contacten

Contact met ouders

Na de eerste zes keer individuele begeleiding, volgt er een evaluatiegesprek met de ouders en de begeleider van het kind, waarin doelstellingen worden bijgesteld en afspraken worden gemaakt voor het vervolgtraject. Aan het eind van het jaar, of op een ander moment tijdens de begeleiding, kan eveneens een evaluatiegesprek plaatsvinden. Bij het halen en brengen van het kind kan er natuurlijk altijd kort uitgewisseld worden wat er in de les is gedaan en hoe het is gegaan.

Contact met scholen en andere instellingen

​Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de school van het kind. Door onze jarenlange ervaring hebben wij contact met vrijwel alle basis/ en middelbare scholen in Amstelveen en een aantal scholen daarbuiten. Wij hebben regelmatig contact met de mentor, leraar, intern begeleider of remedial teacher van de school van het kind door middel van een heen-en-weerschrift, per e-mail of telefonisch. Indien gewenst kunnen wij de school van uw kind ook bezoeken. Op een aantal scholen geven wij begeleiding op locatie.   

Stichting Leerlingbegeleiding Jan Steen heeft door jarenlange ervaring ook veel contacten met andere instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van kinderfysiotherapie, logopedie, psychologie en dyslexiehulpmiddelen. Als dat nodig blijkt kunnen wij uw kind doorverwijzen.