bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

huiswerkbegeleiding

De huiswerkklas is toegankelijk voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In de huiswerkklas wordt twee maal twee uur per week huiswerkbegeleiding gegeven aan kinderen die extra hulp hierbij kunnen gebruiken.
De kracht van onze huiswerkbegeleiding is dat deze individueel is gericht. Er wordt echter wel een groter beroep gedaan op zelfstandig werken en concentratie dan bij de individuele lessen. De leerlingen wordt geleerd effectief met tijd en leerstof om te gaan. Daarnaast wordt hen geleerd goed te plannen en hun agenda bij te houden. Waar nodig wordt het werk uitgelegd, gecontroleerd, gecorrigeerd en overhoord.
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van hun huiswerk en hun agenda. Indien een leerling het huiswerk binnen de gestelde twee uur afheeft, wordt begonnen aan werk voor de komende dagen. De resterende tijd kan ook gebruikt worden om te werken aan een vak waar de leerling onvoldoende voor staat.
In de huiswerkklas wordt gewerkt in een kleine groep leerlingen onder leiding van een zeer ervaren begeleider. Dit maakt het mogelijk de leerlingen intensief te begeleiden en waar nodig te ondersteunen. Een begeleider draagt zorg voor de contacten met de ouder(s)/verzorgers en de school.

Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat leerlingen uit de bovenbouw inmiddels zelf kunnen plannen en hun huiswerk kunnen maken, blijkt in de praktijk dat ook leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs nog steeds behoefte kunnen hebben aan extra ondersteuning. Daarom staat ook voor die groep leerlingen de huiswerkklas open. Ook is het mogelijk om individuele begeleiding te krijgen voor planning en organisatie van het huiswerk, studietechniek en voor ondersteuning bij alle vakken van de bovenbouw.

Huiswerkbegeleiding wordt gegeven op:

  • maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 - 18.00 uur 

Aan het eind van de zomer, als leerlingen hun nieuwe rooster hebben gekregen op school, wordt er aan de hand van alle roosters een planning gemaakt voor de indeling van de huiswerkklas. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele buitenschoolse verplichtingen als sportlessen e.d.
De leerlingen krijgen bijtijds een uitnodiging om voor het begin van het nieuwe schooljaar hun rooster aan ons door te geven.