bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

dyslexieonderzoek

Vermoedens van dyslexie
Verloopt het lezen en/of de spelling moeizaam op school, dan zou er sprake kunnen zijn van dyslexie. Ook tijdens de begeleiding bij Jan Steen kunnen vermoedens ontstaan dat uw kind dyslexie zou kunnen hebben. Kinderen kunnen, op initiatief van school en/of op initiatief van u als ouders, bij ons terecht voor dyslexie-onderzoek*  Dyslexie-onderzoek wordt bij ons gedaan door drs Claire Coombes , psychologe en remedial teacher. 

* Op dit moment is het helaas niet mogelijk om bij ons in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexie-zorg voor ernstig enkelvoudige dyslexie. Voor info over praktijken waar wel vergoede zorg wordt gegeven verwijzen wij u naar de website onderaan deze pagina. 

Hoe gaat dit in zijn werk?
Een eventuele eerste stap bestaat uit de afname van de Dyslexie Screening Test. Deze test geeft aan hoe groot het risico is dat er bij een leerling sprake is van dyslexie. Uit de test kan worden opgemaakt of het zinvol is om een uitgebreid dyslexie-onderzoek af te nemen. De afname van de DST duurt ongeveer 45 minuten. De test is genormeerd tot en met 16,5 jaar, maar geeft ook bij oudere leerlingen een indicatie.

Als het inderdaad zinvol is om een volledig dyslexie-onderzoek af te nemen, dan moet bekeken worden of er voldoende hulp is geweest. Voordat dyslexie kan worden vastgesteld, moet aangetoond worden dat de leerling intensieve begeleiding heeft gekregen gedurende een periode van minimaal twee keer 12 weken. Deze hulp kan op school plaatsvinden of bij Jan Steen. Helpt remedial teaching niet of onvoldoende, dan wordt gesproken van didactische resistentie. Het leerprobleem is hardnekkig. Vervolgens kan het dyslexie-onderzoek plaatsvinden.

Het onderzoek
Het onderzoek beslaat twee ochtenden en duurt in totaal ongeveer 5 uur. De volgende onderdelen maken deel uit van het onderzoek:​

  • intelligentie-onderzoek (met de WISC-V)
  • een algemene dyslexie-screeningtest (DST)
  • aanvullend onderzoek naar een verklaring van de leerproblemen (fonologische vaardigheden, benoemsnelheid en geheugen)
  • didactisch onderzoek van het lezen, de spelling en de automatisering van het rekenen.

De resultaten​
Van het onderzoek wordt een verslag geschreven. Naar aanleiding van het verslag worden de resultaten en het vervolgtraject met u besproken. Er wordt een dyslexieverklaring afgegeven wanneer:

  • het vaardigheidsniveau van uw kind bij het lezen en/of de spelling significant lager is dan verwacht op basis van leeftijd en omstandigheden
  • er sprake is van didactische resistentie
  • er een verklaring voor de leerproblemen wordt gevonden in de fonologische verwerking en/of de benoemsnelheid.

Bij geen of onvoldoende remedial teaching
Het is ook mogelijk om het onderzoek uit te voeren terwijl er nog geen of te weinig hulp geboden is. Afhankelijk van de prestaties van de leerling op de verschillende onderdelen die verband houden met dyslexie, kan geconcludeerd worden of er sterke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van dyslexie. Ook wordt in kaart gebracht waar de probleemgebieden zitten en waar in de begeleiding aan gewerkt moet worden. Nadat er wel voldoende begeleiding is geweest, wordt het didactisch niveau opnieuw bepaald. Is de vooruitgang onvoldoende, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven.

Vergoeding
Sinds januari 2009 wordt het onderzoek naar en de behandeling van dyslexie bij basisschoolleerlingen in sommige gevallen (deels) vergoed.  Alle informatie over de vergoede zorg en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen kunt u vinden op http://www.dyslexiecentraal.nl/