bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

intake

De intake bij leerlingen uit het basisonderwijs bestaat uit een gesprek met de ouders/verzorgers en zonodig een aanvullend pedagogisch-didactisch onderzoek (PDO) bij het kind . Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders wordt verzonden. Het oudergesprek duurt ongeveer een uur, een volledig onderzoek bij het kind neemt ongeveer 2 uur in beslag. Indien nodig wordt een kind doorverwezen naar logopedische hulp of sensomotorische training. Mocht het kind kort tevoren (max. 3 maanden voor de intakedatum) getest zijn op dyslexie of dyscalculie, dan kan de intake mogelijk worden verkort. De intake voor leerlingen uit het basisonderwijs wordt gedaan door drs Katja Bles

Soms hebben ouders twijfels over hoe hun kind er nou werkelijk voorstaat op school of over een mogelijke doublure wel of niet. In dat geval kan het ook heel zinvol zijn om een PDO te laten doen. Vaak geeft dat veel helderheid over het functioneren van het kind waardoor ouders een betere afweging kunnen maken. Regelmatig komt het ook voor dat er bij het onderzoek aanwijzingen worden gevonden voor een mogelijke dyslexie. In dat geval kan er doorverwezen worden voor een dyslexie-onderzoek. 

De intake bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs bestaat uit een gesprek met de leerling (en eventueel ouders/verzorgers), waarin een inventarisatie wordt gemaakt van onderdelen, waaraan gewerkt gaat worden tijdens de begeleiding. De intake voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs wordt gedaan door Karel Vlieger en duurt ongeveer een uur.


uitgebreid onderzoek

Mocht uit de intake blijken dat uitgebreider onderzoek gewenst is, dan hebben wij de volgende mogelijkheden:

  • het uitvoeren van een uitgebreid dyslexie-onderzoek , waarbij tevens gekeken wordt naar de intelligentie. Mocht uit het onderzoek blijken dat er sprake is van dyslexie, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven.
  • het uitvoeren van een intelligentie-onderzoek
  • het uitvoeren van een dyscalculie-onderzoek
  • het uitvoeren van een dyscalculie of dyslexie screening test. 

Overigens is het ook mogelijk alleen een onderzoek aan te vragen, zonder de mogelijkheid van begeleiding. U kunt dan op het aanmeldingsformulier aangeven dat het alleen om onderzoek gaat.
Zie aanmelden