bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

opzeggen

Bij beëindiging van de individuele begeleiding of huiswerkklas geldt een opzegtermijn :
indien in de eerste twee weken van een termijn wordt opgezegd, stopt de begeleiding met ingang van de daaropvolgende termijn. De leerling houdt in deze periode recht op begeleiding. Een uitzondering op deze regel geldt, als bij de evaluatie met de ouders na de eerste zes begeleidingsuren, blijkt dat begeleiding bij Jan Steen voor het kind niet de juiste keuze is. In dit geval geldt uiteraard geen verdere opzegtermijn.
Opzeggen m.i.v. termijn 9 is niet mogelijk, behalve voor eindexamenkandidaten. De begeleiding van examenkandidaten stopt automatisch na het eindexamen.