bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

individuele begeleiding

Leerlingen komen bij ons in begeleiding wanneer zij extra hulp nodig hebben om op school mee te kunnen komen met de rest van de groep of klas bijv. vanwege dyslexie of dyscalculie. De leerling krijgt een uur per week begeleiding. Bij het begeleiden wordt het lesaanbod van de school gevolgd. Wij gebruiken hiervoor moderne lesmethodes en remediërend materiaal. Wanneer blijkt dat een leerling bepaalde voorkennis en vaardigheden niet of onvoldoende beheerst, wordt de basis van de leerstof d.m.v. remedial teaching herhaald en geoefend.

basisschool

Bij basisschoolleerlingen ligt het accent op technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Leerlingen uit de hogere groepen kunnen ook ondersteuning krijgen bij de zaakvakken. De ontbrekende kennis en vaardigheden worden in kleine stapjes aangeleerd. Vervolgens stimuleren we de automatisering van de geleerde vaardigheden door middel van herhaling en oefening. Er wordt gewerkt met materiaal en methodes die speciaal ontwikkeld zijn voor het begeleiden van leerlingen met leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie. Ook werken de leerlingen met computer programma's die speciaal ontwikkeld zijn voor remedial teaching.

voortgezet onderwijs

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen begeleiding krijgen bij de studievaardigheid en de planning van het schoolwerk. Daarnaast kan een leerling ondersteuning krijgen als hij of zij uitvalt bij specifieke vakken. Wij leren de leerlingen hun huiswerk te plannen, geven extra uitleg, bijles, overhoren en helpen bij het voorbereiden van proefwerken en andere toetsen. Sommige leerlingen scoren onvoldoende voor de talen, als gevolg van bijv. dyslexie, anderen hebben juist moeite met de bètavakken; ook hiervoor kunnen leerlingen bij ons terecht.