bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

externe contacten

contact met ouders

Na de eerste zes lessen, volgt er een evaluatiegesprek met de ouders en de begeleider van het kind, waarin doelstellingen worden bijgesteld en afspraken worden gemaakt voor het vervolgtraject. Aan het eind van het jaar, vindt eveneens een evaluatiegesprek plaats.


contact met scholen

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de school van het kind. Wij hebben regelmatig contact met de mentor, leraar, intern begeleider of remedial teacher van de school van het kind., d.m.v. een heen- en weer schrift of telefonisch.