bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

intake

De intake bij leerlingen uit het basisonderwijs bestaat uit een pedagogisch-didactisch onderzoek en een gesprek met de ouders/verzorgers. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders wordt verzonden. Indien nodig wordt een kind doorverwezen naar logopedische hulp of sensomotorische training. De intake bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs bestaat uit een gesprek met de leerling (en eventueel ouder(s)/verzorgers), waarin een inventarisatie wordt gemaakt van onderdelen, waaraan gewerkt gaat worden tijdens de begeleiding.

uitgebreid onderzoek

Mocht uit de intake blijken dat uitgebreider onderzoek gewenst is, dan hebben wij de volgende mogelijkheden:

  • Het uitvoeren van een uitgebreid dyslexie-onderzoek, waarbij tevens gekeken wordt naar de intelligentie. Mocht uit het onderzoek blijken dat er sprake is van dyslexie, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven.
  • Het uitvoeren van een intelligentie-onderzoek
  • Het uitvoeren van een beelddenkonderzoek